Bizi takip edin
|
EN

Etik Kurul

Başvuru Formları

İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca dosya kabulü yapmaktadır. İlgili mevzuata göre, İEÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan izin alındıktan sonra S.B. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuruda bulunulması zorunludur.

  1. Başvurular, İzmir Ekonomi Üniversitesi  "İEÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" sekreteryasına yapılacaktır.
  2. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet CD ve USB disk (pdf formatında) ve 1 adet çıktı olacak şekilde yapılmalıdır.
  3. Etik Kurul toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar "eksiksiz" teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınabilir.
  4. Çalışmaların kurul toplantı gündemine alınabilmesi için başvuruların, "Toplantı Takvimi" (https://etikkurul.ieu.edu.tr/tr/toplanti-takvimi) kısmında belirtilen tarihler esas alınarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  5. Bir toplantı gündemine, başvuru sırasına göre en fazla 5 dosya alınabilmektedir. Bu sayının üzerinde olan başvurular, bir sonraki toplantı gündemine alınır. 

Başvuru formlarına https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar  adresinden ulaşılabilir.

Başvuru formları doldurulduktan sonra https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar sayfasında C maddesinde sunulan Belge Kontrol Listesi'ne göre mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.