Bizi takip edin
|
EN

Etik Kurul

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, 04.04.2017 tarihli Senato kararı ile kurulmuştur. Etik Kurul, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında görev yapan Profesör ünvanına sahip yedi öğretim üyesinden oluşur. Etik Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Kurulun temel görevleri şunlardır:

  • Bilimsel araştırma yapacak olan kişi veya ekiplerin araştırmaya başlamadan önce etik uygunluk onayı için yapacakları başvuruları inceleyerek karara bağlamak,
  • Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında etik ihlal iddialarını inceleyerek karara bağlamak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu her ayın son haftasında toplanır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.

Yönergede belirtildiği üzere,

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri veya bunları kapsayan multidisipliner alanlarda gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar (bilimsel araştırma, proje, tez çalışması, yayın vb.) bilimsel çalışma kapsamı içinde değerlendirilir.

Bu çalışmaların insanlar üzerinde yapılması planlanan deney, inceleme ve alan çalışmasını içermesi durumunda etik kuruldan onay alınması zorunludur. Yetişkin ya da çocukları içeren çalışmalar, insan doku ve sıvılarının incelendiği çalışmalar, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak olan ve girişimsel olmayan (noninvaziv) çalışmalar bu kapsam dahilinde değerlendirilecektir.

Klinik deneyler, girişimsel uygulamalar ve deney hayvanlarında yapılacak araştırmaların başvuruları mevzuat gereğince bu etik kurullara yapılamaz. Bu kapsamdaki araştırmalar için başvurular Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na yapılmalıdır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Murat BENGİSU
Üye Prof. Dr. Ayşe Melda SUR
Üye Prof. Dr. Hayriye ÖZEN
Üye Prof. Dr. İ. Hakan YETKİNER
Üye Prof. Dr. Seda DURAL
Üye Prof. Dr. Sema MİSÇİ KİP
Üye Prof. Dr. Semra TUNALI
Sekreter Araş. Gör. Helin Kardelen KAVUŞ

Örnek Onam ve Bilgilendirme FormuÇevrimiçi Sosyal Medya Araştırma Etiği KılavuzuEtik Kurul Çevrimiçi Başvuru Formu

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.