Bizi takip edin
|
EN

Etik Kurul

Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.

Yönergede belirtildiği üzere,

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri veya bunları kapsayan multidisipliner alanlarda gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar (bilimsel araştırma, proje, tez çalışması, yayın vb.) bilimsel çalışma kapsamı içinde değerlendirilir.

Bu çalışmaların insanlar üzerinde yapılması planlanan deney, inceleme ve alan çalışmasını içermesi durumunda etik kuruldan onay alınması zorunludur. Yetişkin ya da çocukları içeren çalışmalar, insan doku ve sıvılarının incelendiği çalışmalar, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak olan ve girişimsel olmayan (noninvaziv) çalışmalar bu kapsam dahilinde değerlendirilecektir.

Klinik deneyler, girişimsel uygulamalar ve deney hayvanlarında yapılacak araştırmaların başvuruları mevzuat gereğince bu etik kurullara yapılamaz. Bu kapsamdaki araştırmalar için başvurular Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na yapılmalıdır.

Girişimsel Olmayan (Noninvaziv) Klinik Araştırmalar

 • Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,
 • Kan idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak araştırmalar
 • Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar
 • Hücre veya doku kültürü çalışmaları;
 • Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar,
 • Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
 • Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,
 • Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
 • Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar,
 • Beslenme gibi yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalar,
 • İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmalar

Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Prosedürü:

Etik Kurul ayda bir kez ya da dört yeni başvuru geldiğinde Pazartesi günleri toplanır. Başvurunun gündeme girebilmesi için toplantıdan önceki Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda sayılan gerekli evrakın tek e-posta ekinde etik kurul sekreterine gönderilmesi ve çıktıları alınıp gerekli olanlar imzalanıp dosyalanarak Tıp Fakültesi Sekreterliği'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Evrakları:

 • Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu'na başlıklı, başvurunuzun kurulca incelenmesini talep ettiğiniz küçük bir dilekçe (ıslak imza gerektirmektedir)
 • Başvuru formu (ektedir ve başvuru yöneticisinin ıslak imzasını gerektirmektedir, lütfen word formatında gönderiniz)
 • Başvurunuz için gerekliyse aydınlatılmış onam formu örneği
 • Başvurunuz için gerekliyse anket formu örneği
 • Başvurunuz için gerekliyse kurumdan izin alındığına ilişkin belge
 • Başvuru yöneticisinin ve araştırmacı olarak katılanların özgeçmişleri.

Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurul Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Gül AKDOĞAN
Üye Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
Üye Prof. Dr. Filiz ÖĞCE AKTAŞ
Üye Prof. Dr. Sevinç İNAN
Üye Prof. Dr. Mürvet HAYRAN
Üye Prof. Dr. Gönül DİNÇ HORASAN
Üye Prof. Dr. Özgül KARAYURT
Sekreter Araş. Gör. Dr. Dudu Derya BAŞLAMIŞLI GÜVENİR

Etik Kurul Çevrimiçi Başvuru Formu

 
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.